Malicious Patriarchy

Get Busy With The Leshuguenin.

En stadig byggnation

När man går förbi en byggplats där det byggs för fullt så är själva grunder samt ramen i byggnaden gjorda av betong. Betong är en väldigt stadig och hård grund som inte går sönder allt för lätt. Det ska mycket till för att riva en sådan grund. Så betongelement är väldigt viktigt för att huset ska stå rakt utan att falla samman. Man måste ju ha provat sig fram från början för att komma fram till att betong var det bästa alternativet. Undra hur många hus som rasade under de testerna.